מכתיבה אקדמית נדרש שתהיה כתיבה תקינה מכל הבחינות, כולל כתיב תקין, כדי שהקורא יחוש מיד שמחבר הטקסט הוא אדם משכיל, המתייחס במלוא הרצינות לעבודה שכתב. אם הקורא יראה שגיאות או רישול בכתיבה, סביר שלא יתייחס ברצינות גם לתכנים.

כתיב מלא. הכתיבה אקדמית היא כתיבה בכתיב מלא, כלומר עם י' ו-ו' רבים יותר מאשר אילו הטקסט היה מנוקד. הכותב האקדמי נדרש לעקוב אחר כללי הכתיב המלא של האקדמיה ללשון העברית.

ראו כאן סיכום ותרגול של כללי הכתיב המלא

ראו כאן את כללי הכתיב המלא של האקדמיה ללשון העברית