asi_circleed2_oryanut_hpברוכים הבאים לאתר האוריינות האקדמית של מכללת לוינסקי לחינוך. האתר יגדל ויתחדש כל העת. היינו רוצים שהאתר יסייע לכם לקבל ביטחון בכתיבה ולחוש עצמאיים. היינו רוצים שגם תבינו מה ההיגיון שמאחורי שפע הטקסטים שבעולם האקדמי, ובעיקר שתאהבו את העיסוק בהם – בקריאה וגם בכתיבה.

 

בהצלחה,
ד"ר אסיה שרון
ראש המרכז לאוריינות אקדמית

מה עוד לא ידעת על המרכז לאוריינות אקדמית?

6_oryanut_hatsagat_sirton