asi_circleed2_oryanut_hpברוכים הבאים לאתר אוריינות אקדמית דיגיטלית של מכללת לוינסקי לחינוך,
הייתי רוצה שהאתר יסייע לכם לקבל ביטחון בכתיבה ולחוש עצמאיים. הייתי רוצה שגם תבינו מה ההיגיון שמאחורי שפע הטקסטים שבעולם האקדמי, ובעיקר שתאהבו את העיסוק בהם – בקריאה וגם בכתיבה.
באתר אוריינות אקדמית דיגיטלית אסייע לכם לקדם את המיומנויות האורייניות שלכם, ואראה לכם שאכן אפשר לקדם אותן עם הזמן ועם הניסיון.

בהצלחה,
ד"ר אסי שרון
ראש מרכז אוריינות אקדמית דיגיטלית


מיומנויות אורייניות נוגעות לפעולות האלה:

 • חיפוש מקורות מידע (בדר"כ טקסטים כתובים: מאמרים וספרים, שנקראים "סִפרות")
 • בדיקת איכות מקורות המידע
 • בדיקת הרלוונטיות של מקורות המידע עבור העבודה שאנחנו רוצים לכתוב
 • איסוף מקורות המידע שזיהינו כמקורות מדעיים אמינים וכרלוונטיים לנו
 • איתור המידע הנחוץ לנו בתוך מקורות המידע האמינים והרלוונטיים
 • סיכום וארגון הידע שנרכש מן הספרות ורלוונטי לעבודה שאנחנו כותבים
 • תכנון כתיבת הטקסט האקדמי (עבודה להגשה, מאמר, ספר)
 • כתיבת הטקסט האקדמי
 • עריכה עצמית

הערות

 • הפעולות האלה לא תמיד נעשות לפי הסדר שמוצג כאן. פעמים רבות חוזרים לשלב קודם, או שפעולות בשלבים שונים נעשות בו-זמנית.
 • השלב הראשון, שלא נכתב כאן, הוא בחירת נושא לעבודה. אבל לפעמים מתחילים בשיטוט בספרות מבלי לדעת מה הנושא, כדי למצוא נושא מתאים שמתחברים אליו.
 • לפעמים אנחנו מפיצים מידע חדש שרכשנו באמצעות הרצאה, ולא רק באמצעות טקסט כתוב.

מה פירוש "אוריינות"?

ב"אוריינות" הכוונה להבנת התכנים שבטקסטים וליכולת ללמוד מהם באופן עצמאי. יותר מזה… קראו עוד


סיור באתרים חשובים באוריינות אקדמית דיגיטלית

בואו איתי לסיור קצר בכמה מהמקומות החשובים ביותר באתר אוריינות דיגיטלית.

מה עוד לא ידעת על המרכז לאוריינות אקדמית?


6_oryanut_hatsagat_sirton