מונחי חינוך והוראה

 וִיסות עצמי self-regulation

הגדרה:
כאשר אדם מטיל בעצמו פיקוח על המחשבות שלו וגם על רגשותיו ופעולותיו, כדי לעמוד בדרישות החברה או בדרישות שלו מעצמו.הרחבה/דוגמאות:
המילה "ויסות" לבדה פירושה פיקוח ובקרה על פעולה או על תהליך, כדי שיעבדו לפי כללים ומגבלות.ויסות עצמי – כאשר האדם מפקח בעצמו על פעולותיו, מחשבותיו ורגשותיו.דוגמה: ילד בגן שרוצה לשחק "כאן ועכשיו" עם צעצוע שבו משחק חברו, נדרש לפתח את מנגנון הוויסות העצמי על מנת לשלוט בסיפוקיו ולא לתת להם להשפיע על התנהגותו. ויסות עצמי פירושו שהילד מבין שתורו לשחק בצעצוע יגיע לאחר שיסיים חברו לשחק, ושהוא מסוגל להמתין לתורו.איך כותבים על זה (עברית):

ויסות – כותבים ב-ו' אחת, כי ה-ו' נמצאת בראש המילה. אם היא לא בראש המילה – מוסיפים עוד ו':  הוויסות, בוויסות, לוויסות וכן הלאה.

המונח המונח באנגלית הגדרה ותיאור סרטון דוגמאות
כשירות חברתית social competence היכולת של ילד להיות יעיל ביחסיו עם בני קבוצת השווים: להתעסק עם בני גילו ולהגיב אליהם ברגשות חיוביים, לעורר בהם עניין ולזכות בהערכתם להיות מנהיג ומונהג, ולקיים עם בני קבוצת השווים פעולות גומלין בתורות (האוניברסיטה הפתוחה, ח.ת). ילדים עם כשירות חברתית גבוהה משתמשים בסביבה ובמשאבים שלהם על מנת להגיב לאחרים באופן מסתגל בהתאם לשלב ההתפתחותי שלהם.
ביטחון עצמי self confidence ביטחון עצמי היא האמונה של אדם ביכולתו להצליח במעשיו או בצדקת דרכו או בנכונות החלטותיו". כלומר ביטחון עצמי הוא תפיסה עצמית חיובית, ועם זאת ריאליסטית, של האדם עצמו ושל המצב שבו הוא נמצא. אנשים בעלי ביטחון עצמי הם בעלי ביטחון ביכולותיהם, בעלי תחושת שליטה מסוימת בחייהם, ולכן הם מאמינים שיוכלו להשיג את מטרותיהם בחיים. הם אינם חשים שהם יכולים לעשות הכול, אלא מבינים באופן ריאליסטי מה יוכלו להשיג בקלות, ומה יהיה קשה יותר, אולם עדיין התפיסה היא אופטימית. ביטחון עצמי קשור להערכה עצמית חיובית/דימוי עצמי חיובי. הרצאה של ריצ'ארד לבוי בנושא בניית ביטחון עצמי אצל ילדים ספרות המחקר מצביעה על כך שאנשים המדווחים על תחושת בדידות, עשויים לדווח גם על ביישנות, יכולת חברתית נמוכה, העדר יציבות נפשית והיעדר ביטחון עצמי (Rokach, 2007).
אסטרטגיות למידה learning strategies אסטרטגיות למידה הינו מושג המתייחס ללמידה אקטיבית, בה התלמיד מפעיל באופן מודע ומכוון, דרך פעולה אשר מייעלת את תהליך הלמידה. הפעלה של אסטרטגיית למידה מתייחסת לכל השלבים בתהליך: קליטת החומר, עיבודו לכדי תוצר, שליפת המידע, בקרה ועוד. מכאן שקיימים סוגים רבים של אסטרטגיות למידה, כגון: אסטרטגיה לארגון הסביבה הלימודית, אסטרטגיה לסיכום החומר הנלמד, אסטרטגיה לניהול זמן, אסטרטגיות זיכרון המבוססות על עומק עיבוד, אסטרטגיה להבנת הנקרא, ועוד. האסטרטגיה צריכה להיות מותאמת לחומר הנלמד, למטלה הנדרשת ולא פחות חשוב למאפייני הלומד, חוזקותיו וקשייו. אסטרטגיות למידה – פר"ח הגישות הקוגניטיביות-התנהגותיות יתנו דגש לטיפוח אסטרטגיות למידה ולשיפור תהליכי עיבוד המידע, במטרה לעזור לבעל הלקות להתגבר ולפצות על האופרציות הקוגניטיביות הפגועות, כגון קושי במודעות הפונולוגית ובמהירות השיום. לעומת זאת, הפרדיגמה הנוירו-פסיכולוגית, עשויה לעודד יותר טיפול תרופתי, למשל מתן ריטלין לבעלי הפרעות קשב וריכוז (דור חיים, 2012)
אינטראקציה חברתית social interaction תהליך שבאמצעותו אנשים פועלים ומגיבים זה כלפי זה. אינטראקציה חברתית מורכבת מיוזמה חברתית ומתגובה חברתית, ושתיהן חיוניות לתהליך האינטראקציה (פסטרנק, 2002). בעברית אפשר להשתמש גם במונח "יחסי גומלין". אינטראקציה חברתית חשובה והכרחית להתפתחותו התקינה של הילד בכך שהיא מספקת הקשר ללמידת מיומנויות רגשיות וקוגניטיביות ולבניית מודלים להתקשרויות מאוחרות יותר. ילדי בית הספר הפתוח מקיימים אינטראקציה חברתית יעילה עם בני גילם ועם בוגרים מהם.
אוטונומיה autonomy יכולתו של הפרט לחשוב בעצמו ולצמצם את תלותו בגורמים חיצוניים המשפיעים על תודעתו ועל התנהגותו (צבר, 2008). בתחומו של הדיון הפדגוגי מדולדל ערכה של האוטונומיה לאיזושהי צורת אינדיווידואליזם צרכני קלוקל של "אני, כאן ועכשיו", שאיננו מודע ליחסיו המורכבים עם הכלל. אינדיווידואל אוטונומי זה עלול להתאפיין בתחושת "מגיע לי" ו"אני ואפסי".
אמפתיה empathy אמפתיה היא מושג המתאר את היכולת "להיות בנעליו" של האחר. מושג האמפתיה מכיל היבטים קוגניטיביים, רגשיים ואפיוני תקשורת. המרכיב הקוגניטיבי משמעו היכולת להכיר ולהבין את נקודת מבטו של האחר. המרכיב הרגשי מדגיש את ההשתתפות בחוויות הרגשיות של הזולת, והמרכיב התקשורתי מדגיש מסרים מילוליים ולא מילוליים המועברים בתקשורת עם אותו אדם. יש לשים לב שאמפתיה איננה רגש אלא יכולת קוגניטיבית רגשית התנהגותית, ולא לבלבל בינה לבין סימפטיה. אלמו מבין מהי אמפתיה בתאוריות מרכזיות בתחומי הטיפול והייעוץ נתפסת האמפתיה ככלי חשוב המאפשר להבין נכון יותר את עולמו של המטופל ובכך להשיג באופן אפקטיבי יותר את מטרות הטיפול, בתנאי שאין המטפל מאבד את זהותו הוא (עדן-אלמוגי, 2000).
אוריינות literacy יכולת להשתמש בתפקודי שפה, כגון דיבור, האזנה, קריאה, כתיבה, התבוננות וידע מטה-לשוני, בהקשרים שונים ובהתאם לדרישות הנסיבתיות המשתנות (ברוש-וייץ, 1999). האוריינות היא מפגש של אדם עם טכנולוגיות מידע (גבעון, 1997).

 

רשימת מקורות

ברוש וייץ, ש' (1999). אוריינות חדשה במבט פדגוגי. תל אביב: הוצאת מט"ח.

גבעון, י' (1997). רשת האוריינויות: קווים לדמותה של האוריינות כמרובת פנים. בתוך א' פלדי (עורך,   החינוך במבחן הזמן. תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.

פסטרנק, ר' (2002). פרקים בסוציולוגיה של החינוך. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

צבר, ב' (2008). לקראת אוטונומיה קונקרטית:  על מורכבותו הדיאלקטית של אידאל האוטונומיה בחינוך. בתוך ג' שיינברג (עורך), אוטונומיה וחינוך: היבטים ביקורתיים (עמ' 179–196). תל אביב: רסלינג.