ארגון הידע בעזרת תרשים היררכי

עקרונות בבניית תרשים היררכי

מתי בונים את התרשים?
(1) לאחר בחירת מקורות המידע לסקירת הספרות.
(2) לאחר קריאתם תוך סימון התכנים הרלוונטיים לעבודתנו.

אם מצאנו עוד מקורות מידע מתאימים?
מעדכנים את התרשים.

התרשים מארגן מידע מכל המקורות.
אפשר לבנות תרשים אחד לכל הנושאים ונוסף לכך תרשים מפורט לכל נושא.

 

hirarchia_1

העיקרון: מעט מילים.

הקווים והמיקום מראים לְמה קשור כל נושא ומה כלול בתוך הנושא.

ארבעה גורמיםהמשפיעים על הלמידה

 ✓ מושג העצמי
 ✓ רגשות אתגר או איום
 ✓ ערכים
 ✓ תחושת השתייכות ומקובלות

התרשים הולך ונבנה עם הקריאה.

כרגע אין חשיבות לסדר: מוצאים גורם חדש >>> מוסיפים לתרשים.
רק לפני הכתיבה נחליט על הסדר שבו נציג את הגורמים.

גורמים המשפיעים על הלמידה

oryanut_hirarchia_2