אתיקה בכתיבת עבודות אקדמיות

אתיקה היא תורת המוסר. היבטים אתיים הקשורים לכתיבת עבודה אקדמית עוסקים בשאלות של הגינות, של חובה ושל מותר-אסור. פעולה כלשהי היא בלתי הגונה – ולכן אסורה – אם היא גורמת לפגיעה בזולתנו: באדם כלשהו או בחברה בכלל.

במדור האתיקה נבהיר מה מותר ומה אסור בכתיבת עבודות.

אתיקה של כתיבת עבודה אקדמית נוגעת בנושאים רבים:

  • העתקת עבודות או חלקים מהן
  • מכירה וקנייה של עבודות
  • הגשת עבודה שלא נכתבה במלואה על ידי המגיש
  • כתיבת עבודה עבור אדם אחר
  • שמירה על זכויות כותבים על הטקסט שלהם
  • ברישום ממצאים: כתיבה מדויקת ונאמנה של הממצאים
  • ברישום מקורות: הבחנה בין מקור שהכותב קרא לבין מקור שקרא עליו

נלחמים למען טוהר המידות

עו"ד אסף רוזנברג
ראש אגף משמעת, נציבות שירות המדינה
משרד ראש הממשלה
בריאיון בלעדי עבור אתר אוריינות אקדמית דיגיטלית 
לתגובות היכנסו כאן

(התמונה לאילוסטרציה בלבד)

 

עו"ד יפית איצקוביץ 
ממונה על טוהר המידות והמשמעת
משרד החינוך
בריאיון בלעדי עבור אתר אוריינות אקדמית דיגיטלית
לתגובות היכנסו כאן

(התמונה לאילוסטרציה בלבד)

מצטרפים למלחמה על היושר, ההגינות וטוהר המידות במדינת ישראל

מכללת לוינסקי לחינוך

האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת בר-אילן
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)

אתיקה, מסחור עבודות אקדמיות, או"פ, לסגל המרצים

אתיקה, בר אילן, הודעה לסטודנטים

אתיקה, המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)

הזמנה לעבריינות: השותפים לדבר העבֵרה

סטודנט המגיש עבודה שאדם אחר כתב את כולה או את חלקה – עובר עברה חמורה.

שאלה: האם מי שכתב עבודה ומסרה לסוחר עבודות או לסטודנט נחשב למסייע לדבר עברה?
האם העברה הייתה מתרחשת בלעדיו?

לפי החוק, המסייעים לדבר עברה ראויים לאותו עונש כמו מי שעבר את העברה.

ציטוט ושימוש בידע קודם

על קניין רוחני, זכויות יוצרים, פלגיאריזם (גנבה ספרותית, plagiarism), דרכים  לשימוש וציטוטים, עונשים ועוד. המאמר נכתב בידי פרופ' ערן שר.
למאמר