משקל

חיפוש חוקים באינטרנט

בדיקת תוצאות חיפוש בגוגל: זיהוי האתרים הרשמיים של הכנסת ומשרדי הממשלה

גוגל, חיפוש: חוק חינוך מיוחד – תוצאות עמוד ראשון

גוגל, חיפוש: חוק חינוך מיוחד – תוצאות עמוד שני

חיפוש חוקים באתר הכנסת

בדיקה אם החוק או התיקונים לחוק התקבלו

חוקים הקשורים לחינוך – באתר משרד החינוך

רישום חוק בעבודה אקדמית: הסבר ודוגמאות

בתוך העבודה

ברשימת המקורות

 

חיפוש חוקים באינטרנט

חוקי המדינה מוצגים באינטרנט בדרכים שונות ובמקומות רבים, ביניהם אתרים של גופים פרטיים ומסחריים.

מכיוון שאנחנו עוסקים בעבודה מדעית, חשוב להשתמש במידע רק ממקור אמין, בראש ובראשונה מהמקור הראשוני (הכנסת, החוק עצמו כפי שמוצג באתר הכנסת).

אם יש תקציר, תוספות והרחבה, הסבר, מידע על יישום החוק וכד' באתרים ממשלתיים רשמיים – אפשר להשתמש גם בהם.

 

בדיקת תוצאות חיפוש בגוגל: זיהוי האתרים הרשמיים של הכנסת ומשרדי הממשלה

אתרים ממשלתיים רשמיים הם האתרים של משרדי הממשלה השונים. באתרים מוצגים בין השאר חוקים שונים, הסבר לחוקים, סיכום של חוקים, מאמרים ודוחות מדעיים. בכולם אפשר להשתמש.

את החוק עצמו יש לחפש באתר הכנסת (ראו בהמשך), שהרי אתר הכנסת מביא את המקור (מקור ראשוני).

אם יש באתרי הממשלה השונים סיכום לגבי החוק, הרחבה, הסבר, התייחסות ליישום ועוד, אפשר להשתמש בהם נוסף לחוק עצמו, שאליו כאמור יש להגיע דרך אתר הכנסת, ולשם יש להפנות את הקוראים ברשימת המקורות.

יש לבדוק היטב את הכתובות שהגוגל מפנה אליהן. הכתובת נמצאת בשורה העליונה ביותר, באותיות קטנות (ראו צילומי מסך בהמשך).

את האתרים הרשמיים של הכנסת ושל משרדי הממשלה מזהים לפי  gov.il  (קיצור של government Israel).

הכנסת Knesset.gov.il

משרד החינוך education.gov.il

משרד המשפטים justice.gov.il

 

ראו להלן שני צילומי מסך של תוצאות גוגל בחיפוש "חוק חינוך מיוחד".

בעמוד הראשון – יש רק אתר רשמי אחד (הכנסת, מסמך המתייחס ליישום החוק).

בעמוד השני – יש רק אתר רשמי אחד (משרד המשפטים, מסמך על אישור הרפורמה).

 

גוגל, חיפוש: חוק חינוך מיוחד – תוצאות עמוד ראשון

צילום מסך חיפוש גוגל

 

גוגל, חיפוש: חוק חינוך מיוחד – תוצאות עמוד שני

צילום מסך חיפוש גוגל

 

חיפוש חוקים באתר הכנסת

את כל חוקי מדינת ישראל אפשר למצוא באתר של הכנסת, ראו כאן

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/lawlaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws

במאגר החקיקה הלאומי יש לחפש לפי שם החוק.

 

צילום מסך חיפוש גוגל

 

מי שמעוניין לחפש את חוק השילוב, שימו לב ש"חוק השילוב" איננו שם החוק, אלא זה השם הפופולרי, המקובל בציבור.

ההתייחסות לשילוב היא בתוך חוק חינוך מיוחד. לכן יש לחפש במאגר החקיקה הלאומי בעזרת המילים "חוק חינוך מיוחד".

חוקים אפשר לחפש גם לפי פרטים אחרים, כמו שם חבר הכנסת שיזם את החוק, תאריכי פרסום ועוד. כך אפשר להגיע לכל החוקים שיזם חבר כנסת מסוים או לכל החוקים שפורסמו בתאריכים מסוימים. החוקים והתיקונים להם יופיעו למטה, כשהחדש ביותר למטה, והמקורי למטה

 

בדיקה אם החוק או התיקונים לחוק התקבלו

חוק עובר שלבים קבועים, והוא מתקבל לאחר קריאה שנייה ושלישית. יש לבדוק אם החוק התקבל או עדיין לא. הסטטוס של החוק מופיע באתר.

לאחר החיפוש תראו למטה, במאגר החקיקה הלאומי, קישור לחוק עצמו (נוסח החוק).

שימו לב שלחוקים יש גם תוספות ותיקונים. כל אחד מהם הוא מקור נפרד מבחינתכם. ברישום המקורות יש להוסיף את שם החוק כפי שהוא מופיע באתר, וכן את הקישור. ראו דוגמאות למטה.

צילום מסך חיפוש גוגל

 

חוקים הקשורים לחינוך – באתר משרד החינוך

חוקים הקשורים לחינוך מוצגים גם באתר משרד החינוך, ראו כאן.
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/

חוק חינוך מיוחד באתר משרד החינוך, ראו כאן.
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/HockKhinuhMeuhad.htm

 

רישום חוק בעבודה אקדמית: הסבר ודוגמאות

APA (American Psychological Association) מתייחס למערכת החוק האמריקנית, השונה מן הישראלית, וכן החוקים נרשמים בדרך שונה בספרי החוקים האמריקנים. ההנחיות המובאות כאן מותאמות לכללי APA (מהדורה 7, 2020) עד כמה שאפשר.

הן בתוך העבודה והן ברשימת המקורות מתחילים עם הכותרת של החוק, ולאחר מכן כותבים את השנה כפי שהיא מופיעה בחוק.

כותבים את שם החוק או שם התיקון לחוק כפי שהם מופיעים במקור. אם יש בשם סוגריים, יש לכתוב במקומם שני פסיקים, אחד מכל צד.

ברשימת המקורות מוסיפים את הקישור לחוק. לא כותבים "נדלה מתוך" לפני הקישור. לא מוסיפים נקודה אחרי הקישור.

 

בתוך העבודה

(חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988)

(חוק חינוך מיוחד, תיקון מס' 11, התשע"ח-2018)

(Americans with Disabilities Act, 1990)

רק אם שם החוק ארוך מאוד ומפריע לקריאה השוטפת של העבודה, אפשר לקצר אותו, לשיקול כותב העבודה, ובתנאי שתהיה התאמה לרשימת המקורות כך שהקוראים יוכלו למצוא בקלות ברשימה את פרטי המקור.

 

ברשימת המקורות

חוק חינוך מיוחד (התשמ"ח-1988). https://fs.knesset.gov.il/11/law/11_lsr_211803.PDF

חוק חינוך מיוחד, תיקון מס' 11 (התשע"ח-2018) . https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504077.pdf

חוק חינוך ממלכתי (תשי"ג-1953). https://fs.knesset.gov.il/2/law/2_lsr_208355.PDF

וורגן, י' (2009). יישום "חוק השילוב" בשנת הלימודים תש"ע. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמדע.   https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a55b6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_a55b6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9045.pdf

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35) (התשע"ו-2016). רשומות ספר החוקים, 2573, 1157. https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348523.pdf

חוק לימוד חובה פורסם ב"רשומות ספר החוקים 2573", עם חוקים נוספים שאינם קשורים לחינוך. לכן צוין מס' העמוד. גם אם החוק מתפרס על פני עמודים נוספים, מציינים רק את מספר העמוד הראשון.

אם רוצים להתייחס לסעיף בחוק, יש לשים פסיק, ולאחריו הסימן § ואחר כך מספר הסעיף. אם מתכוונים גם לסעיפים שבהמשך – כותבים את מס' הסעיף הראשון, ואחריו: וגו'  (קיצור של "וגומר", באנגלית et seq. – מהלטינית באותה משמעות).