עבודה בקורס אוריינות היא תרגיל שבו הסטודנטים מכינים עבודה אקדמית חלקית.

הסטודנטים מתאמנים בהצבת שאלת מחקר, בחיפוש מקורות מידע, בסינון המקורות לפי רלוונטיות ואיכות, בתכנון העבודה החלקית לפי דרישת המרצה לאוריינות, בכתיבת תכנים, בעיקר מן הספרות המדעית, וברישום מקורות המידע.

לפניכם דוגמה לעבודה המוגשת בקורס אוריינות.
ראו סדרת סרטוני הסבר על עבודה זו: מה עושה עבודה זו לעבודה טובה, וכיצד להפוך אותה לעבודה טובה אף יותר. גללו לתחתית הדף.


דוגמה לעבודה בקורס אוריינות >>


שער

שער – דוגמה 1 >>
שער – דוגמה 2 >>
שער >>


מבוא

מבוא לדוגמה >>


סיכום דיון ומסקנות

מבנה מאמר אקדמי >>


ביבליוגרפיה

רישום מקורות לפי כללי APA >>


שאלות המחקר

שאלות מחקר טובות >>