מהו תוכן העניינים?

תוכן העניינים מביא לפני הקוראים את כותרות העבודה. כל כותרת מציינת פרק בעבודה.

למה תוכן העניינים כל כך חשוב?

תוכן העניינים נותן לקוראים תמונה שלמה של העבודה, מתחילתה ועד סופה, עוד לפני שקרא אותה.
נוסף לכך הוא מאפשר להם להגיע לכל פרק במהירות, משום שמצוין מספר העמוד הראשון של הפרק.

היררכיה של כותרות: רמות של כותרות

הכותרות הראשיות של העבודה מציינות את הפרקים הראשיים בעבודה: מבוא, סקירת ספרות, המחקר הנוכחי, שיטה, ממצאים, סיכום ודיון. אלה כותרות ברמה 1.
בפרקים הראשיים יש תתי-פרקים. הכותרות של פרקים אלה הן כותרות ברמה 2.
בעבודות גדולות גם תתי-הפרקים יכולים לכלול תתי-פרקים קטנים יותר. אם הפרק כולל שניים-שלושה עמודים ללא חלוקה, כדאי לעזור לקוראים ולהוסיף תתי-כותרות. אלו יהיו כותרות ברמה 3.
חשוב לשים לב למספר הרמה כדי ליצור תוכן עניינים ממוחשב (ר' למטה).

האם לציין את כל הכותרות בכל הרמות?

עבודה קטנה כמו עבודה סמינריונית, שגודלה כ-20 עמודים. אפשר להסתפק בשתי רמות של כותרות (ראשיות, רמה 1; תת-כותרות, רמה 2).
עבודות גדולות כעבודת גמר לתואר שני (מאסטר, תזה), שגודלן כ-40 עמודים. כדאי לציין גם את תת-הכותרות ברמה 3.
עבודות גדולות מאוד כעבודת דוקטורט (דיסרטציה, dissertation), שגודל 80 ולפעמים 200 עמודים ומעלה. בעבודה גדולה כזו יש ארבע ואפילו חמש רמות של כותרות. בתוכן העניינים אפשר להסתפק בציון ארבע רמות של כותרות.

 

אילו מספרים מציינים בתוכן העניינים?

בתוכן העניינים מציינים רק את העמוד הפותח של כל פרק.

 

תוכן עניינים ממוחשב

tohen_inyanim_memuhshav

כיצד ליצור תוכן עניינים ממוחשב? להוראות ברורות ולהמחשה ראו  סרטון.
לסרטון נוסף

 

רמות של כותרות: הכותרות הראשיות – רמה 1, תת-כותרות – רמה 2, כותרות ברמה נמוכה יותר – רמה 3, וכן הלאה.
יש להחליט אילו כותרות הן ברמה 1, אילו כותרות הן ברמה 2 וכן הלאה.

כותרות ברמה 1: בגוף הטקסט – הגדולות ביותר. בתוכן העניינים – מתחילות בקו החיצוני (הימני) של השוליים.
כותרות ברמה 2: בגוף הטקסט – קטנות יותר מרמה 1 וגדולות יותר מרמה 3. בתוכן העניינים – מתחילות פנימה (מוכנסות לשמאל).

כתבה: ד"ר אסיה שרון
תודה רבה לסטודנטית עינב יעקובי