orianut_hipus
מילון לועזי-עברי: חלופון

 

חלופון הוא מבית היוצר של האקדמיה ללשון העברית.
ניתן להורדה גם כאפליקציה ללא תשלום. חפשו בחנות בסמרטפון: האקדמיה ללשון העברית.

היבטים לשוניים:
אמצעי קישור
• היבטים בכתיבה האקדמית
• כללי הכתיב המלא
• פיסוק