הנחיות כלליות לכתיבת עבודות

הנחיות אלה נועדו עבור כל ההצעות, הפרויקטים, העבודות הסמינריוניות ובחינות הבית.

 

עמוד השער

1. שם המנחה ייכתב באופן מלא, וכן יש לכתוב את התואר האקדמי של המנחה. את שם המנחה כותבים בסדר הזה: תואר אקדמי, שם פרטי מלא, שם משפחה (למשל: פרופ' ענת מאיר; ד"ר דן חזן). התואר דוקטור נכתב עם גרשיים, כך: ד"ר.

2. שם כותב העבודה נכתב כך: שם פרטי מלא, שם משפחה (למשל: דינה לוי).

3. תאריך הגשת העבודה: בחלק הכתוב עברית יש לכתוב הן את התאריך העברי והן את הלועזי ובחלק הכתוב אנגלית – את התאריך הלועזי בלבד.

 

ציטוטים

בעולם האקדמי יש למילה "ציטוט" שתי משמעויות:

1. העתקה מדויקת מן המקור ("העתק-הדבק"). משתמשים בציטוט מסוג זה בעיקר בפרק הממצאים;

2. הסתמכות על תכנים המופיעים במקור מסוים. משתמשים בציטוט במשמעות הזו  בסקירות ספרות. ההנחיות הכתובת כאן מתייחסות למשמעות הראשונה, של העתקה מדויקת מן המקור.

  • את הציטוטים מביאים בדרך זאת: קטע ציטוט של עד 40 מילים מביאים במירכאות בגוף הטקסט; ציטוטים בני יותר מ-40 מילים מביאים בפסקה נפרדת עם הזחה בשני צדיה, כלומר מוכנסת פנימה, וללא מירכאות.
  • בסיומו של כל ציטוט שהוא העתקה מדויקת מן המקור, יש לכתוב בסוגריים את מספר העמוד שממנו נלקח הציטוט, נוסף על אזכור שם החוקר והשנה.
  • אזכור שם החוקר והשנה נקרא גם הַפְנָיָה, כי למקור הזה אנחנו מפנים את הקוראים שלנו.
  • ההפניה למקור שממנו ציטטנו, תכלול את שם החוקר, שנת פרסום המקור ומספר העמוד).

 

שורות מיותמות

1. שורה מיותמת היא שורה בודדת בתחתית העמוד או בחלק העליון שלו.

2. אין להשאיר שורות מיותמות אלא יש להעבירן לעמוד הקודם או לעמוד הבא.

 

נספחים

1. מיקום: בסוף העבודה, לאחר רשימת המקורות.

2. מספור: כאשר יש יותר מנספח אחד, כל נספח יבוא בעמוד חדש, ויש למספרם באותיות (למשל: נספח א', נספח ב').