הנחיות אלה נועדו עבור כל ההצעות, הפרויקטים, העבודות הסמינריוניות ובחינות הבית.

להדרכה לשימוש ב-Word, ראו בסרטונים.

 

מודלים

1. שוליים – לפי בררת המחדל של Word: שמאל וימין – 2.54 ס"מ (1 אינץ'), עליון ותחתון – 3.18 ס"מ (1.25 אינץ').

 • בחלק מהמחשבים ההגדרות שונו, ולכן מומלץ לבדוק את ההגדרות.
 • לבדיקת הגדרות העמוד (ר' תמונת מסך להלן): יש לפתוח את קובץ הוורד, לעמוד על לשונית "פריסת עמוד" (הלשונית החמישית), להגיע ל"שוליים" (הראשון), ולפתוח את המשולש הקטן השחור שתחתיו. השורה הראשונה מגדירה שוליים "רגילים" (2.54 ס"מ בצדדים ו-3.18 למעלה ולמטה). יש להחזיר לשוליים "רגילים" אם במחשב ההגדרה שונה. ראו באיור:

 

 

2. גופן – הגופן יהיה סולידי כיאה לטקסט בעולם האקדמי, הרציני והענייני. צבע – שחור.

 • סוג גופן: מקובל בארץ גופן David, גודל 12 נקודות.
 • באנגלית מקובל – Times New Roman גודל 12 נקודות.
 • הערה: אם המנחה מאפשר – אפשר לבחור גופן סולידי אחר באותו גודל של David 12. גופנים אפשריים בעברית: arial, narkisim, aharoni, times new roman, frankruehl, Gisha ודומיהם. אנא שימו לב שלכל גופן יש גודל שונה. אם תבחרו גופן משלכם – בדקו את גודלו, והתאימו את מספר הנקודות כך שיתקבל הגודל הנדרש. גודל קטן מגודל David 12 עלול להיות בלתי קריא, גדול מדי – נתפס כילדותי ואיננו מתאים לעבודה אקדמית.

3. רווח בין שורות – בגוף הטקסט 1.5 שורה. רווח בודד אפשרי במקרים האלה:

 • במובאות מוזחות (מוכנסות פנימה), כאשר מספרן רב.
 • ברשימה הביבליוגרפית.

 

הנחיות להגדרת רווח בין שורות

 • רצוי להגדיר לפני הכתיבה. אם התחלנו כבר לכתוב, מסמנים קודם את כל הטקסט (cntrl+A), ומתחילים להגדיר.
 • ההגדרה נעשית בתוך קובץ ה – Word, לשונית "בית", פותחים את המשולש הקטן המסומן באיור (ליד הספרה 2), בוחרים 1.5 המציין שורה וחצי רווח בין שורות הטקסט.
 • רווח כפול – רווח בין שורות שהיה מקובל בעבר מסיבות שונות. בעידן המחשב לרוב אין צורך ברווח כפול, ולכן נבחר ברווח כפול רק אם המנחה מבקש זאת. במקרה זה בוחרים 0.2. ראו באיור:

 

 

5. מספור העמודים – מתחיל אחרי תוכן העניינים (עמוד השער ותוכן העניינים אינם ממוספרים),  ממורכז, בתחתית העמוד. למספור העמודים החל מעמ' 3 ראו בסרטונים.

6. קו תחתי – יש להימנע מקו תחתי. הדגשות נעשות על ידי אות מודגשת (Bold) בלבד. קו תחתי אפשרי רק בטקסט דיגיטלי על מנת לציין קישור, והקישור יופיע באותיות כחולות.

7. כותרות – גודל הכותרות משקף את ההיררכיה שלהן.

 • כותרות ראשיות (כותרות הפרקים) – בראש העמוד, ממורכזות, גודל 18 נקודות (בגופן David), אות מודגשת (Bold), רווח שורה תחתיהן.
 • כותרות של תת-פרקים – ממשיכות את רצף הטקסט (לא בראש העמוד), צמודות לימין, הגודל פוחת בהדרגה (למשל 12, 14, 16 נקודות = כותרות היררכיות), אות מודגשת (Bold), תחתיהן רווח רגיל בין שורות.
 • תחת הכותרת יהיה רווח קטן מאשר מעליה, כדי שהקוראים יראו שהכותרת שייכת לטקסט שתחתיה.

 

כתיבה ואיורים: ד"ר אסיה שרון