מחוון להערכת עבודה כתובה


כיצד נותנים ציון על עבודה כתובה?

מחוון זה נועד לסייע להערכת עבודה אקדמית כתובה.

המחוון פותח עבור קורסי אוריינות אקדמית. כל מרצה ישנה את הקטגוריות בהתאם לצרכיו. מומלץ להשאיר 1-3 קטגוריות המתייחסות להיבטים אורייניים.

הוא מתאים לשימוש אנשי סגל במתן ציון לעבודות, לשימוש סטודנטים בעת הכתיבה, לשימוש סטודנטים בסיוע עמיתים.

כל היבט מקבל ציון מספרי בסולם שבין 1 ל-10 נקודות.

להקלה על ההערכה אפשר תחילה לקבוע את הרמה הכללית רמה א', ב' או ג' (ראו למטה).

סיכום המספרים של כל ההיבטים הוא הציון של העבודה מתוך 100 נקודות.

הערות:

1. תהליך הכתיבה וטיוטות. מחוון זה איננו מתייחס לתהליך הכתיבה ולטיוטות. אלו יקבלו ציון נפרד, ולאחר מכן אפשר לשקלל הכול יחד.

2. מחוון לקורסי אוריינות אקדמית. המחוון שלהלן נבנה עבור קורסי אוריינות אקדמית במכללת לוינסקי, ונעשה בו שימוש הן על ידי הסטודנטים בפעילויות סיוע עמיתים והן להערכת העבודה הסופית.

3. התאמת המחוון לסוג העבודה. כל מרצה יתאים את המחוון לצרכיו על ידי הכנסת עשר קטגוריות עם הקריטריונים עבורן, במקום הקטגוריות האורייניות-לשוניות שבמחוון האוריינות שלהלן. הערכת עבודה אקדמית תכלול התייחסות גם להיבטים אורייניים ולשוניים, ועל כן מומלץ לרכז בכמה קטגוריות בודדות את ההיבטים האורייניים-לשוניים המוצגים במחוון זה.

4. חישוב הציון באקסל ופירוט עבור הסטודנטים. כדי לקבל את הציון הסופי אפשר להכניס את כל עשרת הציונים בשורה אחת לאקסל, כשהמשבצת ה-11 תיתן את סכום הציונים. מומלץ להעתיק עבור הסטודנטים את השורה של עשרת הציונים המרכיבים את הציון הסופי, כדי למסור להם את הערכת המרצה עבור כל קטגוריה.

1

2

3

4

5

מבנה כללי

תוכן עניינים, חלוקה לפרקים ולכותרות.

כותרות ענייניות שמשקפות את תוכן הפרק

מבנה עם עיקרון שקוף (משפך – מהכללי לספציפי, סיבה-תוצאה, סדר כרונולוגי ועוד). 

פסקאות

כתיבה בפסקאות (5-9 שורות). חלוקה ברורה לפסקאות. 

בתוך הפסקה – כתיבה עד סוף השורות. 

התחלת פסקה חדשה עם ציון הנושא מחדש.

תחביר

אורך משפטים – לרוב עד שורה וחצי, פיסוק,

סימני פיסוק,

תחביר/ מבנה המשפט.

רישום ביבליוגרפי

הפניות בגוף הטקסט לגבי כל עובדה וכל תוכן שמתבסס על מקור כלשהי, התאמה מושלמת ומדויקת בין ההפניות לרשימת המקורות', רישום מדויק לפי APA.

סגנון אקדמי 

לשון תקנית, מישלב מתאים, ללא קיצורים, ענייניות, איפוק.

ציינון:

רמה א 8—10  נק'                                                     רמה ב 4—7 נק'                                       רמה  ג   1—3   נק'

המחוון לבדיקת עבודות: אוריינות אקדמית

 

המשך…

6

7

8

9

10

 מבוא(הפתיח)

מציג את חשיבות העבודה, את מטרתה. מבנה מסודר. מכין את הקורא, מושך את הקורא.

פרקי סקירת הספרות

הצגת הדברים החשובים בתחום באופן ברור, מעניין, עם דוגמאות והסברים.

סיכום סקירת הספרות וקישור להמשך

מפסקה עד חצי עמוד. הצגת עיקרי סקירת הספרות הרלוונטיים להמשך, קישור סקירת הספרות להמשך.

  

פרקי העבודה

כתיבת הפרקים בהתאם לאופי העבודה ולסוג המחקר (איכותני/כמותני).

פרק הסיכום: מסכם את התכנים העיקריים בקצרה, מביא מסקנות ותובנות להמשך.

עיצוב ועימוד

 צורת  הדף, הגופנים,  הכותרות, רווחים בתוך השורה ובין השורות, רווחים נכונים לפני כותרות ואחריהן.

ציינון:

רמה א 8—10  נק'                                                     רמה ב 4—7 נק'                                       רמה  ג   1—3   נק'

המחוון וההסבר נכתבו בידי ד"ר אסיה שרון