לאחר עריכת המחקר מציגים החוקרים את המחקרים ואת המסקנות בעבודה כתובה, שבדרך כלל מורכבת מהפרקים האלה:

 • שער/כותרת העבודה (עבודות סטודנטים נפתחות בדף שער, שבו כותרת העבודה נכתבת בגופן בולט וגדול במיוחד).
 • הקדמה (בדר"כ פרק רשות)
 • תוכן העניינים (בעבודות סטודנטים ובספרים)
 • תקציר (נדרש בעיקר בעבודות דוקטורט ומאסטר ובמאמרים לפרסום בכתבי עת)
 • מבוא
 • סקירת ספרות (נקראת גם "רקע תאורטי". פעמים רבות "מבוא" ו"סקירת ספרות" חוברים לפרק אחד הנקרא "מבוא". במקרה זה לפעמים מוסיפים תת-כותרת "סקירת ספרות" בתוך פרק המבוא, או שמוותרים עליה ובמקומה כותבים כותרות ענייניות המתארות את התכנים שבהם עוסקת סקירת הספרות)
 • המחקר הנוכחי (הצגה ראשונית וקצרה של המחקר המוצג בעבודה)
 • השיטה (נקראת גם "שיטה" או "מתודולוגיה")
 • הממצאים (או "תוצאות" במחקר כמותי)
 • סיכום ודיון (אפשרויות נוספות לניסוח הכותרת, לפי הצרכים: "סיכום ומסקנות", "דיון וסיכום" או כותרות דומות)
 • מקורות (נקרא גם "רשימת מקורות", "הפניות", "ביבליוגרפיה")

כתבה: ד"ר אסיה שרון