מבוא הוא החלק שפותח את העבודה. המבוא צריך להופיע בכל עבודה. בעבודות מסוימות יש לפניו הקדמה, שהיא החלק האישי יותר. יש לייחס לחלק זה חשיבות רבה, כי כאן נוצר הרושם הראשון אצל הקורא. בחלק זה יש להציג את הנושא באופן ענייני, ברור ומושך.

פרק המבוא בדרך כלל קצר מאוד. אחרי המבוא הקצר תבוא סקירת הספרות, שבה נציג בפני הקוראים שלנו את מה שיש בספרות המדעית על הנושא.

כאשר מדובר בעבודה שמציגה מחקר או תוכנית לימודים חדשה, אפשר לוותר על הכותרת "סקירת ספרות" ולהכליל את כל סקירת הספרות תחת הכותרת "מבוא". הסיבה: סקירת הספרות היא למעשה המשך של המבוא לעיקר העבודה – המחקר או הפיתוח שעשה הכותב.

בהסבר שיבוא בהמשך נתייחס אך ורק לחלק שבא לפני סקירת הספרות, אותו חלק קצר שנועד למשוך את הקוראים ולפתות אותם לקרוא את הטקסט.

כיצד נפתה את הקוראים?

מה נכלול במבוא כדי להראות שהעבודה שלנו חשובה, ושכדאי לקרוא אותה?

הנה כמה הצעות. בחרו את מה שמתאים לעבודתכם.

התופעה שאנחנו עוסקים בה נפוצה מאוד; התופעה נדירה מאוד; מעט מחקרים נעשו בתחום זה; הרבה מחקרים נעשו בתחום זה; התופעה משפיעה על היבטים רבים של החיים; התופעה בעלת השפעה על היבט חשוב ועוד.

אפילו אפשר להוסיף נתונים מספריים כדי לשכנע בחשיבותו של היבט מסוים.

מרכיבי המבוא

הצגת הנושא הנחקר

הגדרת מונח/מונחים מרכזיים

מטרת העבודה או המחקר המוצג בעבודה

הרחבה נוספת תוך הבאת היבטים המבליטים את חשיבות הנושא/המחקר .

הצגת מרכיבי סקירת הספרות וסדר ההופעה שלהם בפרק סקירת הספרות.

סדר המרכיבים במבוא

אפשר לבחור בין שתי אפשרויות:

  1. לפי הסדר שלעיל (הדבר אפשרי בתנאי שלא מרחיבים את שני הסעיפים הראשונים, שכן מטרת העבודה עוד לא הוצגה בפני הקוראים.
  2. אפשר להתחיל עם המרכיב השלישי , מטרת העבודה או מטרת המחקר, ואחר כך להביא את כל השאר לפי הסדר המוצג לעיל. יתרונה של אפשרות זו הוא בכך שהקורא יודע כבר מן המשפט הראשון מה מטרת העבודה. לכך יש חשיבות גדולה.

איך לכתוב את המבוא?

המשפט הראשון קצר יחסית – רצוי כשורה ואף פחות, לא רצוי מעבר לשורה וחצי.

מובלטת חשיבותו של הנושא הנחקר.

מטרת המחקר מוצגת בלשון עבר.

הצגת סקירת הספרות, החלק שיבוא לאחר המבוא, נעשית בסגנון סיפורי וטבעי ועם זאת ענייני וללא מילים מיותרות.

אפשר ורצוי להוסיף הסבר קצר מאוד, המספר למה חשוב היה להביא נושא מסוים בסקירת הספרות.

איך כותבים מבוא

עריכה עצמית של מבוא - אחד מחמישה סרטוני עריכה עצמית