סקירת ספרות פירושה סקירה של מה שפורסם בספרות המדעית עד כה, כדי שהקוראים יבינו מה ידוע עד כה בתחום, מה התאוריות בעניין שאנחנו עוסקים בו, ומה המונחים המקובלים והגדרותיהם. רק כך יובן על מה המחקר, ומדוע יש צורך בו.
סקירת הספרות משמשת בדרך כלל כמבוא וכרקע לפרקים העוסקים בהצגת המחקר, שהם הפרקים המרכזיים בעבודה.

איך מתחילים לכתוב סקירת ספרות?

כדי לכתוב סקירת ספרות אנחנו צריכים לסקור את הספרות המדעית, כלומר לחפש ספרים ומאמרים מדעיים אמינים ועדכניים בנושא המחקר שלנו, לסמן בהם את מה שקשור לנושא שלנו, ולהחליט מה הסדר שבו נביא את הדברים החשובים והרלוונטיים בתוך פרק סקירת הספרות. לאחר מכן אפשר להתחיל לכתוב.

כתיבת סקירת הספרות

הכתיבה נעשית תוך הקפדה להפנות את הקוראים אל המקורות שבהם מצאנו את התכנים השונים. ההפניה נעשית על ידי כתיבה בסוגריים בסיום כל תוכן את שם המשפחה של מחבר המקור ואת שנת הפרסום.

בראשית סקירת הספרות נביא דברים כלליים, שהקוראים שלנו זקוקים להם כדי להבין את הנושא: מונחים עיקריים והגדרות של הדבר שאנחנו עוסקים בו, סוגים שלו (אם יש), השפעות שלו (על מה הוא משפיע), מה משפיע עליו ועוד דברים חשובים ומעניינים שמצאנו בספרות. מותר לנו להוסיף דוגמאות משלנו כדי להבהיר את הדברים.

היקף סקירת הספרות

מספר המילים בסקירת הספרות פרופורציונלי להיקף  של העבודה, מבלי להתייחס לרשימת המקורות.  סקירת הספרות היא לרוב כ-25% מההיקף הכולל