כותרת פרק השיטה, אפשרויות: פרק זה יכול להופיע בכמה שמות, לבחירת הכותב: "שיטה", "שיטת המחקר", "מתודולוגיה".

מה יוצג בפרק השיטה? בפרק זה מופיע תיאור קצר וממצה המבהיר איך המחקר נערך. פרק זה ייכתב כך שכל חוקר יוכל לבצע את המחקר פעם נוספת.

ביצוע מחקר פעם נוספת בדיוק באותו אופן כמו המחקר הקודם נקרא רֵֶפְּליקַציה (replication). מטרת ביצוע רפליקציה היא לתת ביסוס לממצאי מחקר קודם. בדרך עורכים רפליקציה כאשר המחקר חשוב.
נימוקים – כן או לא? במקרים שהכותב מוצא שהדבר נחוץ, מומלץ להוסיף נימוקים כדי לשכנע את הקוראים למה בחר לפעול כך.

כותבים בלשון עבר או בלשון עתיד? הכתיבה בזמן עבר (השתתפו, חולקו, נשאלו, השכיחות חושבה). בהצעת מחקר בלבד הכתיבה בזמן עתיד (ישתתפו, יחולק, יישאלו, השכיחות תחושב), משום שמדובר בתוכנית ולא במחקר שכבר בוצע.

התכנים הנכללים בפרק "השיטה"

המשתתפים. (המשתתפים הם הנבדקים במחקר. כיום מקובל לתת כבוד למשתתפים ולא לכנות אותם "נבדקים"). למשל:  במחקר השתתפו 54 בני נוער הלומדים בכיתות י"א בשני בתי ספר תיכון באזור המרכז (גילאי 16–17), מהם 26 בנות ו-28 בנים. (ולא: במחקר "נבדקו"). יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים המאפיינים את המשתתפים.

הליך המחקר (איך המחקר התנהל, למשל הנתונים נאספו לפני ההתערבות ולאחריה). בתחום החינוך ההתערבות יכולה להיות פעולת הוראה. למשל אנחנו רוצים לדעת איך פעילות הוראה מסוימת השפיעה על הגדלת אוצר המילים הפסיבי בזכירה לטווח ארוך, על שינוי עמדה כלפי היחס לאחר ועוד. לכן נאסוף נתונים לפני הפעילות ולאחריה. אם המשתתפים חולקו לקבוצות באופן אקראי או בדרך אחרת, יש לספר זאת וכן הלאה.

 

כלי המחקר (כלי איסוף הנתונים, למשל שאלונים, ראיונות, תצפיות, מסמכים).

 

ניתוח הנתונים (איך עובדו הנתונים שנאספו).

כתבה: ד"ר אסיה שרון