השערה | hypothesis

הגדרה

הנחה סבירה המבוססת על נתונים קיימים, אך איננה ודאית.

הרחבה

השערת המחקר מנוסחת בראשית המחקר, ותפקיד המחקר הוא להראות שהיא נכונה (לאשש אותה) או  שאינה נכונה (להפריך אותה).


לאַשֵש השערה | accept a hypothesis

הגדרה

לאמת טענה, להראות שטענה או השערה היא נכונה.

הרחבה/דוגמאות

אישוש השערה נעשה על סמך נתונים שנאספו ונותחו בעזרת כלים סטטיסטיים או על ידי ניתוחי תוכן המאפשרים הכללה מן הקבוצה הנבדקת לכלל האוכלוסייה.

איך כותבים על זה (עברית)

משתמשים בפועל לאשש בבניין פיעל (אישֵש) או פוּעל (אוּשש).


להפריך השערה reject a hypothesis

הגדרה

להראות שטענה או השערה איננה נכונה.

הרחבה/דוגמאות

אישוש השערה נעשה על סמך נתונים שנאספו ונותחו בעזרת כלים סטטיסטיים או על ידי ניתוחי תוכן המאפשרים הכללה מן הקבוצה הנבדקת לכלל האוכלוסייה.

איך כותבים על זה (עברית)

משתמשים בפועל להפריך בבניין הפעיל (הִפְריך) או הוּפעל (הוּפרַך).


 

איך כותבים על זה (אנגלית)


השערה hypothesis

הגדרה

הנחה סבירה המבוססת על נתונים קיימים, אך איננה ודאית.

הרחבה/דוגמאות

השערת המחקר מנוסחת בראשית המחקר, ותפקיד המחקר הוא להראות שהיא נכונה (לאשש אותה) או  שאינה נכונה (להפריך אותה).