דוגמאות למקורות אינטרנטיים

קובץ שיתופי

אם מצאתם איך כותבים הפניה למקור ייחודי לפי APA המעודכן, אנא הוסיפו למען כולנו בקובץ זה, על פי הצבעים שלהלן.

סוג המקור source type
דוגמה ברשימת המקורות – אנגלית + עברית example in the list of references
דוגמה להפניה בגוף הטקסט – אנגלית  + עברית example in text
דברי הסבר explanation

פרסום אינטרנטי ללא מחבר כותרת המאמר תופיע ראשונה

New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp (New Child Vaccine, 2001).

הסבר: פרסום אינטרנטי ללא מחבר – כותרת המאמר תופיע ראשונה.
הסבר: בגוף הטקסט ההפניה תכלול את שם הפרסום בסוגריים (אם הוא ארוך מדי, לקצר)  + שנה:
 

פרסום אינטרנטי ללא ציון שנת פרסום (דוגמה בעברית ודוגמה באנגלית)

 

פרסום המופיע באתר של משרד החינוך או של כל ארגון אחר

משרד החינוך (2 בינואר 2012). דוח ועדת אולגה. נדלה מתוך http://www.olgareport.org
 

פרסום מתוך כתב עת אינטרנטי

זהבי, ע' (7 באפריל 2000). עיבוד רגשות חיוביים לצורך שיפור הבריאות וההוויה. מניעה וטיפול, 3. נדלה מתוך  http://www.prevention.org
 

עיתון יומי

אברהם, יוסף (15 בפברואר 1990). בצל המלחמה. ידיעות אחרונות. נדלה מתוך  http://yediotacharonot.net.il
 

גוף ממשלתי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2013). עלייה והגירה. לוח השנתון הסטטיסטי לישראל 2013, 64. נדלה מתוך http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2013). מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרס 2014. נדלה מתוך http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=38&CYear=2014&CMonth=1