מחקר איכותני, מחקר כמותני

ריאיון עם פרופ' נעמה צבר-בן יהושע - "קולות באקדמיה" שיחה עם הפרופ' נעמה צבר-בן יהושע על המחקר האיכותני מראיינת ד"ר אסיה שרון

מבוא לעבודה אקדמית

ד"ר אסיה שרון

מה עושה עבודה לטובה, וכיצד לשפר עוד?

פרק 1: מבוא (ד"ר אסיה שרון)

מה עושה עבודה לטובה, וכיצד לשפר עוד?

פרק 2: פרקי סקירת הספרות וניסוח כותרות (ד"ר אסיה שרון)

מה עושה עבודה לטובה, וכיצד לשפר עוד?

פרק 3: הכתיבה (ד"ר אסיה שרון)

מה עושה עבודה לטובה, וכיצד לשפר עוד?

פרק 4: ליטוש העבודה (ד"ר אסיה שרון)

מה עושה עבודה לטובה, וכיצד לשפר עוד?

פרק 5: הסיכום (ד"ר אסיה שרון)

סוגי מקורות מידע

כתיבה ב-Word

רווח בין פסקאות - איך להגדיר מרווח לפני ואחרי פיסקה בוורד 2007 יפה בן דרור

כתיבה ב-Word

הערות שוליים הערות סיום - הוספת הערות שוליים והערות סיום ב-Word 2010 טל מיכלוביץ

כתיבה ב-Word

מספור הדפים בעבודה - הוספת מספרי עמודים ב"וורד", החל מעמוד מספר 3 ענבל סמית

כתיבה ב-Word

מספור הדפים בעבודה - מספור עמודים ב-word 2010 Microsoft

כתיבה ב-Word

מספור הדפים בעבודה - חשבון וידאו

כתיבה ב-Word

מספור דפים החל מעמוד 3 - הוספת מספרי עמודים ב"וורד", החל מעמוד מספר 3 ענבל סמית

כתיבה ב-Word

רווחים בין שורות לבין פסקאות - אתר אוריינות מכללת לוינסקי

כתיבה ב-Word

הוספת מספר עמוד החל מעמוד 3- הוספת מספרי עמודים ב"וורד", החל מעמוד מספר 3

כתיבה ב-Word

הוספת סימנים ותווים מיוחדים- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

גזירה העברה והדבקה של טקסט- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

תרגום טקסטים ומסמכים- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

ביטול פעולות במסמך- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

מעבר בקלות בין מסמכים פתוחים- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

הוספת תבנית לוגו- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

ציור וצורות- דני מאור, המכללה הווירטואלית

כתיבה ב-Word

טפסים- הדרכת מחשבים

כתיבה ב-Word

רשימה ביבליוגרפית- שרון מרגולין

כתיבה ב-Word

רשימה ביבליוגרפית של ספר ושל מאמר- מירב אסף

העתקות בכתיבת עבודה

כותבת ומגישה: ד"ר רותם פיק אלוני המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה האוניברסיטה הפתוחה