"המחקר הנוכחי" =  המחקר המוצג בעבודה. באנגלית: the present study.

"המחקר הנוכחי" הוא פרק קצר (חצי עמוד עד עמוד וחצי, בהתאם להיקף העבודה), שתפקידו לקשר בין פרק סקירת הספרות לבין פרק השיטה, שבו מתואר כיצד נעשה המחקר.

בפרק זה מובאים התכנים האלה:

  • מטרת המחקר
  • שאלות המחקר
  • אופי המחקר (כמו מחקר פעולה, מחקר איכותני, מחקר כמותי-פוזיטיביסט, מחקר עיוני-תאורטי, מחקר ניסויי, תיאורי ועוד)
  • השערות (במחקרים איכותניים אין השערות)

אפשרויות

יש עבודות שבהן הכותב מחליט שלא לבנות פרק "המחקר הנוכחי". עם זאת התכנים עדיין נמצאים, אלא שהם תחת כותרות אחרות כמו "מטרת המחקר", "שאלות המחקר" וכדומה.

כתבה: ד"ר אסיה שרון